Vi startade företagets verksamhet i november 2005. Vi har arbetat med säkerhetsdörrar och snickeriarbeten sedan år 2000.

Vår miljöpolicy

Vår miljöpolicy är att främja vårt gemensamma miljötänkande för att öka insikten om rivnings- och avfallsproblem samt att verka för en god arbetsmiljö. Vi skall se till att rester från bygg- och rivningsverksamhet hanteras så att dessa inte utgör någon hälsorisk samt uppfyller myndighetskrav. Vi skall i största mån undvika de hälsorisker som felaktigt inbyggt material kan utgöra. Vi skall främja kretsloppstänkande, återvinning, återanvändning samt miljövänligt val av byggmaterial.

Kontaktuppgifter

Hannebergsgatan 20, 171 68 Solna, Telefon: 08-27 65 65.